MATDER Matematik Eğitimi Dergisi

9.435 10.548
Matematikçiler Derneği (MATDER) tarafından yılda iki kez çıkarılması hedeflenen ve Eylül 2012 tarihi itibariyle yayınına başlayan MATDER Matematik Eğitimi Dergisi matematik eğitimi alanında nitel ve nicel özgün çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi internet üzerinden yayınlanmakta ve baskı halinde bulunmamaktadır. Derginin gelecek sayılarında değerlendirilmek üzere özgün çalışmalarınızı bekliyoruz.
 
MATDER Matematik Eğitimi Dergisi Editörlüğü

Cilt 2, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Makaleler

İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Tam Metin
Tuğba TEKAY, Mevlüde DOĞAN


ISSN: 2148-1822